Kitaplar

Alia Revizyonizmi Üzerine Ceylan yayınları, 1991

AEP, kuruluşundan bu yana, gerek Ulusal Kurtuluş Savaşı döneminde ve sosyalizmin çok güç koşullar altında inşası sürecinde ve gerekse emperyalistlere, Titoculara, Kruşçevcilere ve Çin revzyonistlerine karşı savaşım içinde sınanmış, olgunlaşmış ve çeikleşmiş bir partiydi. O, küçük, geri ve yoksul bir ülkenin işçi sınıfına ve halkına dayanan bir Komünist Partisi olmasına olmasına ve özellikle de Kruşçevcilerin zaferinden sonra Sovyetler Birliği’nde ve bir dizi Doğu Avrupa ülkesinde meydana gelen revizyonist karşı-devrimden sonra güçlü bir kapitalist-revizyonist kuşatma altına alınmasına karşın, yaşamının çeşitli kritik evrelerinde karşı karşıya geldiği olağanüstü zorluklardan yılarak oportünizm ve teslimiyet yoluna sapan dönekleri ve devrim kaçaklarını bünyesinden kararlı bir biçimde tasfiye etmesini, Marksist-Leninist ilkelere sımsıkı sarılarak özgücüyle inşa ettiği sosyalizm yolunda güçlü adımlarla yürümeye devam etmesini bilmişti. (Kitabın Girişinden)

192037_2.jpgFilistin-İsrail Dosyası – Derleyen ve çeviren: Garbis Altınoğlu Pozitif yayınları, Mayıs 2005

Konuya bir parça aşina olan ve Ortadoğu ve dünyadaki gelişmeleri ana hatlarıyla izleyen herkes, Filistin’de en azından 1920’lerden bu yana süregelen savaşımın sadece bu “küçük”, ama kahraman halkı ilgilendirmekle sınırlı olmadığını bilir. Sömürgeci Siyonist projenin ürünü olan “Filistin sorunu”, başta Britanya ve ABD gelmek üzere bölgeye egemen olma, onun enerji kaynaklarını denetim altına alma ve Arap ve İslam dünyasındaki anti-emperyalist ve demokratik uyanışı boğma çizgisini izlemiş olan “büyük” devletlerin stratejik hedeflerine kopmaz bağlarla bağlı olagelmiştir.

Bu kitabı indir

Reklamlar

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: