…………………….. 

  • Turkishmarxist, Türkiye işçi sınıfı ve devrimci hareketine, Kürt ulusal hareketine, Türkiye, Ortadoğu ve dünyadaki siyasal duruma ve Türk egemen sınıflarının barbarlık ve vahşetine ilişkin makale, analiz ve yorumlar sunacaktır. İlgili okur bu sitede emperyalist saldırganlık, dünya komünist hareketi ve benzer konulara değinen makale, analiz, yorum ve çevirilerin yanısıra hazırlamış olduğum bazı kitap ve derlemeleri de bulacaktır.
    Bu makale, analiz ve yorumların önemli bir bölümü eleştirel ve polemiksel bir nitelik taşıyacaktır. Fakat, bu eleştiri ve polemikler adıgeçen insanların kişiliklerini hedef almayacak, tersine onların görüş ve tutumlarının ideolojik ve siyasal içeriği üzerinde yoğunlaşacaktır. Bu yazılara, Gotthold Ephraim Lessing’in şu sözleri rehberlik etmiştir ve edecektir:
    “Hakikate ulaşmak isteyenler, ona ya bütünüyle sahip çıkmalı ya da hiç sahip çıkmamalıdırlar… Hakikatı insanlığa kılık değiştirmiş ya da makyajlı bir biçimde taşıyanlar onun pezevengi olabilirler; ama aşığı olamazlar.”
    Turkishmarxist, Türkçe ağırlıklı bir site olmakla birlikte İngilizce makale, analiz ve yorumlar da içerecektir. Olanaklarım ve zamanım elverdiği ölçüde İngilizce bölümü daha da zenginleştirmeyi umuyor ve hedefliyorum.
      Garbis Altınoğlu

Reklamlar

Yorumlar kapatıldı.